Konstkåren

Om

Konstkåren är studentkåren som representerar studenterna på konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. Fakulteten består av de tre institutionerna HSM (Högskolan för Scen och Musik), HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk) och Akademin Valand (Film, Foto, Fri Konst och Litterär gestaltning). Konstkåren bildades 2010 genom en sammanslagning av de gamla studentkårerna vid institutionerna, men på varje institution finns nu istället Konskårens respektive sektion på plats.

Konstkårens främsta uppgift är att vara en kanal för studenter att organisera sig och granska Konstnärliga fakultetens verksamhet och beslut gällande våra studier. Det finns plats för studentrepresentanter att sitta med i olika råd och beslutsfattande organ i både fakultetsgemensamma sammanhang och lokalt på institutionerna. Genom dessa studentrepresentanter har vi både insyn och inflytande över våra utbildningar.

Konstkårens andra uppgift är att göra studenttiden och tillvaron så bra som möjligt för våra studenter. För Konst-studenter skiljer sig denna tid ganska mycket ifrån andra utbildningar då våra utbildningar ger oss möjlighet att satsa 100% på våra konstnärliga verksamheter som upptar en central plats i våra liv både under studenttiden och senare i livet som utövande konstnärer och kulturarbetare. Den studiesociala aspekten av utbildningarna är viktig, det är så vi träffar de människor vi kommer inspireras av och arbeta med i framtiden. Konstkåren har en budget för studiesociala aktiviteter som anordnas för studenterna, inom institutionerna och klasserna och övergripande för alla Konst-studenter.

 

Kontakt

info@konstkaren.gu.se

 

Ordförande:
Cia Eriksson
TBA

Vice Ordförande:
Lina Lundberg
lina.lundberg@konstkaren.gu.se

Kanslist:
Natasja Hildén
Natasja.hilden@konstkaren.gu.se


HDK

hdk@konstkaren.gu.se

HSM

hsm@konstkaren.gu.se

Valand

akademinvaland@konstkaren.gu.se